>>Meghívó és program letöltése pdf formátumban

2005. november 9. szerda

Levezető elnök: Fodor lstván

10.00

Szolcsányi János a PAB elnöke: Üdvözlés

10.10

Hamvas István (PARt) a Paksi Atomerőmű Rt.: Bevezető gondolatok

10.20

Elter Enikő: A Paksi Atomerőmű Rt. tervezett üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása

10.40

Pécsi Zsolt: A PA Rt. környezetvédelmi rendszere és az üzemelletéshez kapcsolódó monitoring tevékenysége

11.00

Csirmaz Kálmán - Horváth Ákos - Mika János - Nagy Zoltán: A melegvíz-kibocsátás meteorológiai hatásainak modellezése

11.20

Wantuchné Dohi Ildikó - Pappné Ferenczi Zita: Éghaj lati információk jelentősége a paksi atomerőmű üzemeltetésében

11.40-12.00

Kávészünet

12.00

Somlyódy László: A paksi atomerőmű dunai hő terhelése: a monitorozás és az üzemirányítás jövőbeni fejlesztése

12.20

Licskó Béla: A Paksi Atomerőmű hűtővizének a Dunában történő elkeveredés-vizsgálata légi termovíziós mérésekkel

12.40

Pfenninberger Ákos: Paksi Duna-szakasz hidraulikai vizsgálata

13.00

Maján György - Nagy Péter - Muráti Judit - Tóth György: Környezetvédelmi monitoring rendszer a Paksi Atomerőmű hűtőrendszerének a parti szűrésű vízbázisokr a gyakorolt hatása ellenőrzésére

13.20-14.20

Ebéd

14.20

Svingor Éva - Bérci Károly - Gátiné Magyar Rozália - Szabó János - Romenda Tamás: A Paksi Atomerőmű tágabb környezetének hidrogeológiai modell je

14.40

Wórum Géza - Bada Gábor - Dombrádi Endre - Horváth Ferenc: Földtani-tektonikai térmodell hidrogeológiai vizsgálatokhoz

15.00

Tóth László - Mónus Péter - Bus Zoltán: A mikroszeizmikus monitorozás szerepe a földtani megismerésben

15.20-15.40

Kávészünet

15.40

Bujtás Tibor: A PA Rt. sugárvédelmi helyzete, az üzemel téshez kapcsolódó monitoring ismertetése

16.00

Ronienda Tamás - Bérci Károly - Reszler Hajnalka: Az élővilág sugárterhelésének vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében

16.20

Sándor János: A Paksi Atomerőmű körzetében élő lakosság egészségi állapota

16.40

Hozzászólás, vita, zárszó majd elutazás

2005. november 10. csütörtök

Levezető elnök Molnár Károly

10.00

Szolcsányi János a PAB elnöke: Üdvözlés

10.10

Molnár Károly, a PARt Igazgató tanácsának elnöke: Megnyitó

10.25

Csom Gyula (BME): A nukleáris energia és az energia politika

10.55

Lux lván (OAH-NBI): Üzemidő hosszabbítás, ahogy a hatóság látja

11.15

Hamvas István (PARt): A Paksi Atomerőmű stratégiai céljai

11.25-11.45

Kávészünet

Levezető elnök: dr. Lenkei Péter

11.45

Vörös Lajos: Mit igényel a társadalom az üzemidő hosszabbítás kapcsán

12.15

Varga-Sabján László (PARt), Buza Katalin (PARt), Kiss István (PARt): A Paksi Atomerőmű humánpolitikai feladatai az üzemidő hosszabbítással kapcsolatban

12.45

Szűcs Pál: Az éves tréningek fontossága a tanúsított anyagvizsgálók megítélésénél

13.10-13.20

Hozzászólások, vita

13.20-14. 20

Ebéd

14.30

Katona Tamás (PARt) - Kovács Antal (PARt): Nemzetközi programok az üzemidő hosszabbítás megalapozásának és elfogadásának szolgálatában (csak CD-n)

14.30

Rátkai Sándor (PARt): A PAE üzemidő hosszabbítás műszaki feladatai és az ASME előírás kapcsolata

14.55

Trampus Péter: Az atomerőművek élettartam gazdálkodásának motivált tényezői >>Előadás letöltése

15.20

Tóth László (Baylogi): Öregedéskezelés - élettartam gazdálkodás, műszaki lehetőségek, szervezeti kérdések >>Előadás letöltése

15.45

Gősi Péter (VEIKI), Jánosiné Bíró Ágnes (VEIKI), Lenkei Péter (PTE): Az építészeti/építőmérnöki kérdések kezelésének fő bb sajátosságai az atomerőmű üzemidő hosszabbításában

16.10

Hozzászólások, vita

16.20-16.40

Kávészünet

16.40

Farkas György (BME) - Dr. Dalmy Dénes (Pannon Freyssinet): Francia tapasztalatot: az atomerőművek öregedés kezelésében

17.05

Somogyi György: Az Anyagvizsgáló Szakértői Testület feladatai az ÜHP projektben

17.30

Bokor József (SzTAKI) és Varga István (SzTAKI): Biztonsági kockázatok az irányítástechnikai architektúrákban

18.00

Ginsztler János (BME): Az emberi szervezet és az anyagok károsodásának összehasonlítása

18.30

Hozzászólások, vita

18.40

Indulás busszal Villánykövesdre vacsorázni

22.00

Indulás vissza busszal

2005. november 11. péntek

Levezető elnök: Ginsztler József

09.00

Trampus Péter: A reaktortartály integritása elemzésének nyitott kérdései >>Előadás letöltése

09.20

Pálfi Tamás (VEIKI): A hazai reaktortartály PTS irányelv peremfeltételei kialakításának támogatása, nemzetközi szabványok és szabályzatok paraméter vizsgálatai alapján készült értékekkel

09.40

Bödök Károly: A gőzfejlesztők korróziós károsodása

10.00

Salamon Tamás (VE): A vízüzem hatása a primerköri berendezések elhasználódására

10.20

Ősz János (BME ): A vízüzem hatása a szekunder köri berendezések elhasználódására >>Előadás letöltése

10.40-10.50

Hozzászólások, vita

10.50-11.10

Kávészünet

11.10

Varga László: Nyomástartó edén y ek sajátfeszültségi rendszerének alakulása és az élettartamra való hatása

11.30

Boros József (Erőterv), Pammer Zoltán (Erő terv): Az üzemidő hosszabbítással kapcsolatos kifáradási vizsgálatok

11.50

Somogyi György: A roncsolásmentes anyagvizsgálati rendszerek minősítése, mint az üzemidő hosszabbítás műszaki hátterének egyik eleme

12.10

Mecsi József (PTE): Talajmodellek és talajfizikai jellemzők a meglévő épületek süllyedés számításánál (csak CD-n)

12.10

Lenkei Péter (PTE): A beton öregedési folyamata időfüggésének megállapítása a maradék élettartam meghatározásához

12.30

Kovács Béla (ÉMI ): Tartószerkezeti . Jelentőségű épület komponensek ciklikus állapotvizsgálata

12.50

Kovács Károly (EMI): Betonok viselkedése bóroldatos közegben

13.10

Tibay Ferenc (PARt): Az épület állapot felügyeleti tevékenység a Paksi Atomerőműben (csak CD-n)

13.10

Szabó Tibor: Az élettartam gazdálkodás és az öregedés kezelés fejlődése a PAE épületeivel kapcsolatban (csak CD-n) >>Előadás letöltése >>Angol kivonat letöltése

13.10

Hozzászólások, vita

13.20

Ginsztler János (BME): Zárszó

13.30-14.30

Ebéd, majd elutazás